Intern venteliste

Dette er båtplasser som blir tildelt før det blir tildelt båtplasser til nye medlemmer.

Trykk på tekst for å få frem intern venteliste