Strømforbruk i Havna FBF

Info vedr strømforbruk i havna. 

  • Målerstand må meldes inn via Havneweb hver mnd, sms om dette blir sendt ut automatisk. Hvis du ikke får sms har du ikke meldt inn at du bruker strøm. 
  • Årlig kontingent strøm kr 100 dekker kun felles utgifter til lys og klubbhus etc, og ikke privat forbruk til båter
  • Alle som bruker strøm i båten ha egen strøm måler som ikke kan nullstilles. Dette betyr at det skal brukes analog måler.
  • Vi anbefaler at det brukes en av 2 stk strøm måler som du kan kjøpe på vedlagte link.

Kontakt person for strøm er Alf Inge Haug på mail alfihaug@online.no

http://tgelectronicsno.mamutweb.com/Shop/List/Plugg-inn-kwh-m%C3%A5ler/357/1