Dugnad ang Klubbhuset

 

Kontakt Arnt Heggøy , tlf 404 81 600 eller e-post: arnt.heggoy@haugnett.mo

Utførte dugnadstimer meldes inn til Arnt Heggøy