Dugnader i havna

 

For påmelding til dugnad trykk her 

Har du sett noen feil eller mangler som du ønsker å rapportere inn Trykk her 

 

Kontakt: Gaute Reinsnos.

gaute.reinsnos@haugnett.no eller Mob 90552871

Utførte dugnadstimer meldes inn til Gaute Reinsnos på liste