Dugnader i havna

Det blir ikke noen felles dugnad i høst.

Men viss noen ønsker å få seg noen dugnadstimer ,
så er det noen jobber som kan utføres:
 • Montere flagg stang på moloen v/ muren.
 • Fjerne skilt på molo porten.
 • Fjerne betongrester v/ slippen.
Nærmere info kontakt : Gaute Reinsnos  
         Mob : 90552871.
        E-mail: gaute.reinsnos@haugnett.no

 

 

 

For påmelding til fellesdugnad trykk  her 

Registrering av feil og mangler i havna. Trykk her