Dugnader i havna

 

    

Hvis du kan komme på dugnad,

send melding om det på SMS til undertegnede.

  • Renske brygger 
  • Skifte fortøyninger 

For påmelding til dugnad trykk her 

Har du sett noen feil eller mangler som du ønsker å rapportere inn Trykk her 

 

De første 10 stk som melder seg på vil få en tilbakemelding  på sms/mail.

 

Kontakt: Gaute Reinsnos.

gaute.reinsnos@haugnett.no eller Mob 90552871

Utførte dugnadstimer meldes inn til Gaute Reinsnos på liste