Dugnader i havna

 

 

                   Dugnad i havnen.

               Lørdag 21. april kl 10:00.

Agenda : Skifte uteligger på br 2 og br 3.

                  – Skifte foringer på uteliggerhengsler kaikant.

                  – Ny el-kabel i trekkerør på br 4.

                  – Fjerne rest av trebrygge fra br 4.

                  – Rep lys søyle på betong brygge.

                  – Bygge om uteligger v/plass nr 0202, br 5.

                  – Fjerne flyteelementer bak klubbhus.

 

Hvis du kan komme på dugnad,

send melding om det på SMS til undertegnede.

 

Kontakt: Gaute Reinsnos.

gaute.reinsnos@haugnett.no eller Mob 90552871

Utførte dugnadstimer meldes inn til Gaute Reinsnos på list