Båtopptak / Båtuttsetting

Båtutsetting 2018.

Det blir båtutsetting lørdag 28 april kl 09:00.

Ansvarlig for båtutsettingen 2018 : Gaute Reinsnos . Mob 90552871.

 

gaute.reinsnos@haugnett.no         Mob 90552871.