apr 28 2014

Beredskapsdagen lørdag 3. Mai 2014

Husk
Beredskapsdagen lørdag 3. Mai 2014

Arquebus vil avstenge parkeringsplass og kaiområde fra fredag 2. Mai. Vi
oppfordrer de som skal på langhelg med båt fra torsdag 1. Mai om å ikke parkere
i kaiområdet, men benytte de alternative parkeringsplassene ved Førre Kirke,
skole n eller lignende. Dette gjelder også båthengere, da Beredskapsdagen vil
benytte hele kaiområdet. De som skal sette ut båt fra henger, må huske å gjøre
dette innen torsdag 1. Mai. Se Fbf sin hjemmeside.

Arnt Heggøy