Havneinformasjon

Oversikt over båtplasser trykk her  for Link til Havneweb

 

Klasse   Lysåpning (m) Utrigger (m) Maks båtlengde (m) Maks båtlengde (f) Innskudd Årlig leie Areal
1
 
2,10
6
6,5
21
kr 6.000,-
kr 1530
15,3m²
2
 
3,05
7
7,5
25
kr 8.000,-
kr 2100
21m²
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
3,65
8
10
33
kr 15.000,-
kr 3280
32,8m²
5
 
3,65
10
12,5
41
kr 18.000,-
kr 4100
41m²
6
 
4,05
10
12,5
41
kr 20.000,-
kr 4500
45m²

Husk å tenk lysåpning + fendring når du velger bredde.

Båtlengder

fot 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
meter 1,8 2,1 2,4 2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9 5,2 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6 7,9 8,2
fot 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
meter 8,5 8,8 9,1 9,4 9,8 10,1 10,4 10,7 11,0 11,3 11,6 11,0 12,2 12,5 12,8 13,1 13,4 13,7 14,0 14,3 14,6 14,9

 

Brygge oversikt

Bryge 5

Brygge 4

Brygge 3

Brygge 2

Brygge 1

Kaikanten

         

Jolleplass

8009

Jolleplass

7003

 

Jolleplass

7002

plass 1

7001

           Båtopptrekk  

0202 – kl.2

 

0201 – kl.2

     

0056 – kl.2

 

0057 – kl.2

9047 – kl.2

 

0033 – kl.1

0002 – kl.1

 

0001 – kl.1

0133 – kl.4

 

0204 – kl.2

 

0203 – kl.2

0083 – kl.5

 

0082 – kl.5

0058 – kl.2

 

0059 – kl.2

0047 – kl.2

 

0034 – kl.1

0004 – kl.1

 

0003 – kl.1

0132 – kl.4

 

0206 – kl.2

 

0205 – kl.2

0085 – kl.5

 

0084 – kl.5

0060 – kl.2

 

0061 – kl.2

0048 – kl 2

 

0035 – kl.1

0006 – kl.1

 

0005 – kl.1

0131 – kl.4

 

0208 – kl.2

 

0207 – kl.4

0087 – kl.5

 

0086 – kl.5

0062 – kl.4

 

0063 – kl.2

0049 – kl 2

 

0036 – kl.1

0008 – kl.1

 

0007 – kl.1

0130 – kl.4

 

0210 – kl.2

 

0209 – kl.4

0089 – kl.5

 

0088 – kl.5

0064 – kl.2

 

0065 – kl.2

0050 – kl 2

 

0037 – kl.1

0010 – kl.1

 

0009 – kl.1

0129 – kl.4

 

0212 – kl.2

 

0211 – kl.4

0091 – kl.5

 

0090 – kl.5

9066 – kl.2

 

9067 – kl.2

0051 – kl 2

 

0038 – kl.1

0012 – kl.1

 

0011 – kl.1

0128 – kl.4

 

0214 – kl.6

 

0213 – kl.4

0093 – kl.5

 

0092 – kl.5

0068 – kl.2

 

0069 – kl.2

0052 – kl 2

 

0039 – kl.1

0014 – kl.1

 

0013 – kl.1

0127 – kl.4

 

0216 – kl.6

 

0215 – kl.4

0095 – kl.5

 

0094 – kl.5

0070 – kl.2

 

0077 – kl.2

0053 – kl 2

 

0040 – kl.1

0016 – kl.1

 

0015 – kl.1

0126 – kl.4

 

0218 – kl.6

 

0217 – kl.4

0097 – kl.5

 

0096 – kl.5

0072 – kl.2

 

0073 – kl.2

0054 – kl 3

 

0041 – kl.1

0018 – kl.1

 

0017 – kl.1

0125 – kl.4

 

0220 – kl.6

 

0219 – kl.4

0099 – kl.5

 

0098 – kl.5

0074 – kl.2

 

0075 – kl.2

0055 – kl 3

 

0042 – kl.1

0020 – kl.1

 

0019 – kl.1

0124 – kl.4

 

0222 – kl.6

 

0221 – kl.4

0101 – kl.5

 

0100 – kl.5

0076 – kl.4

 

9077 – kl.2

   

0043 – kl 1

0022 – kl.1

 

0021 – kl.1

0123 – kl.4

 

0224 – kl.6

 

0223 – kl.4

0103 – kl.5

 

0102 – kl.5

0078 – kl.4

 

0079 – kl.2

    0044 – kl 1

0024 – kl.1

 

0023 – kl.1

0122 – kl.4

 

0226 – kl.6

 

0225 – kl.4

0105 – kl.5

 

0104 – kl 5

0080 – kl.4

 

0081 – kl.4

   

0045 – kl 1

0026 – kl.1

 

0025 – kl.1

0121 – kl.4

 

0228 – kl.6

 

0227 – kl.4

0107 – kl.5

 

0106 – kl.5

          0046 – kl 1

0028 – kl.1

 

0027 – kl.1

9120 – kl.2

 

0230 – kl.6

 

0229 – kl.4

0109 – kl.6

 

0108 – kl.6

           

0030 – kl.1

 

0029 – kl.1

   

0232 – kl.6

 

0231 – kl.4

                 

0032 – kl.1

 

0031 – kl.1

   
   

0233 – kl.4

 Jolleplass 8008    Jolleplass 8007  Jolleplass 8006    Jolleplass 8005  Jolleplass 8004    Jolleplass 8003

9032 – kl.1

 

9031 – kl.1

   
   

 

                 

Jolleplass 8002 

 

 Jolleplass 8001