Styret

Styret 2017 – 2018

Tittel Navn På valg Gjenvalgt Nyvalgt For periode Mobil E-post
Styret
Leder Thor Arne Lie Ja x 2018 90736421 formann@forrebatforening.com
Nestleder Tor Inge Breistein ja x 2018-2020 90508431 nestformann@forrebatforening.com
Kasserer Eva Thorbjørnsen ja x 2017 91126788 et@haugnett.no
Sekretær  Ove Olsen ja x 2017-2018  90978597  ovolse@online.no
Styremedlem Terje Nygård nei 2016-2017 99457076  terje.nygard@haugnett.no
1. Varamann  x 2017-2018
2. Varamann Bjarne Hopland ja ja 2017-2018 47017878 bhopland@gmail.com
Havneutvalg  
Havnesjef / Leder havneutvalg Gaute Reinsnos ja x 2017-2018 905 52 871 gaute.reinsnos@haugnett.no
Havneutvalg Per M. Haavelmoen ja x 2017-2018 40478180 pm-haave@online.no
Havneutvalg Gunnar Hetland ja x 2017-2018 90029259 gunnar.hetland@haugnett.no
Havneutvalg Geir Kallevik nei 2016-2018 90015774 geir.kallevik@aibel.no
Hus og arrangement komite
Leder Nils Are Bjørndal 97742994 na-bjoe@online.no
Komite Villy Srøme 41847396 willy.strøme@gmail.com
Komite Erik Halleland nei 93088825 erikhalleland@gmail.com
 
Tildeling av båtplasser Tor Inge Breistein x 2017-2018 90508431 nestformann@forrebatforening.com
Ansvarlig ved slippen Ole Melkevik ja x 2017 99277808 s.Melkevik@gmail.com
Ansvarlig ang strøm i havna Alf Inge Haug ja x 2017 90503488 alfihaug@online.no
 
Valgkomite  
Nr 1 Terje Nygård nei 99457076  terje.y.nygard@aibel.com
Nr 2 Tor Inge Breistein nei 90508431 ingbreis@haugnett.no
Nr 3 Erik Hundhammer ja  x 2018-2019 48017688  erik.hundhammer@scania.no
Revisjon
Revisor 1 Atle Fiskaaen ja x 90996186 atle.fiskaaen@gmail.com
Revisor 2 Odd Inge Rørheim ja x 99234531 odd-ir@online.no