Styret

Styret 2017 – 2018

Tittel Navn På valg Gjenvalgt Nyvalgt For periode Mobil E-post
Styret              
Leder Thor Arne Lie Ja x   2018 90736421 formann@forrebatforening.com
Nestleder Tor Inge Breistein ja x   2018-2020 90508431 nestformann@forrebatforening.com
Kasserer Eva Thorbjørnsen ja x   2017 91126788 et@haugnett.no
Sekretær  Ove Olsen ja   2017-2018  90978597  ovolse@online.no
Styremedlem Terje Nygård nei     2016-2017 99457076  terje.nygard@haugnett.no
1. Varamann        x 2017-2018    
2. Varamann Bjarne Hopland ja ja   2017-2018 47017878 bhopland@gmail.com
Havneutvalg              
Havnesjef / Leder havneutvalg Gaute Reinsnos ja x   2017-2018 905 52 871 gaute.reinsnos@haugnett.no
Havneutvalg Per M. Haavelmoen ja   2017-2018 40478180 pm-haave@online.no
Havneutvalg Gunnar Hetland ja x   2017-2018 90029259 gunnar.hetland@haugnett.no
Havneutvalg Geir Kallevik nei     2016-2018 90015774 geir.kallevik@aibel.no
Hus og arrangement komite              
Leder Arnt Heggøy         40481600 arnt.heggoy@haugnett.no
Komite Villy Srøme         41847396 willy.strøme@haugnett.no
Komite Erik Halleland nei       93088825 erikhalleland@gmail.com
               
Tildeling av båtplasser Tor Inge Breistein   x   2017-2018 90508431 nestformann@forrebatforening.com
Ansvarlig ved slippen Ole Melkevik ja x   2017 99277808 s.Melkevik@gmail.com
               
Ansvarlig ang strøm i havna Alf Inge Haug ja x   2017 90503488 alfihaug@online.no
               
Valgkomite              
Nr 1 Terje Nygård nei       99457076  terje.y.nygard@aibel.com
Nr 2 Tor Inge Breistein nei       90508431 ingbreis@haugnett.no
Nr 3 Erik Hundhammer ja    x 2018-2019 48017688   erik.hundhammer@scania.no
               
Revisjon              
Revisor 1 Atle Fiskaaen ja x     90996186 atle.fiskaaen@gmail.com
Revisor 2 Odd Inge Rørheim ja x     99234531 odd-ir@online.no