Styret

Styret 2017 – 2018

Tittel Navn På valg Gjenvalgt Nyvalgt For periode Mobil E-post
Styret              
Leder Thor Arne Lie Ja x   2018 90736421 formann@forrebatforening.com
Nestleder Tor Inge Breistein ja x   2018-2020 90508431 nestformann@forrebatforening.com
Kasserer Eva Thorbjørnsen ja x   2017 91126788 et@haugnett.no
Sekretær  Ove Olsen ja   2017-2018  909 78 597  ovolse@online.no
Styremedlem Terje Nygård nei     2016-2017 994 57 076  terje.nygard@haugnett.no
1. Varamann Tor Inge Breistein ja    x 2017-2018 905 08 431   ingbreis@haugnett.no
2. Varamann Bjarne Hopland ja ja   2017-2018 470 17 878 bhopland@gmail.com
Havneutvalg              
Havnesjef / Leder havneutvalg Gaute Reinsnos ja x   2017-2018 905 52 871 gaute.reinsnos@haugnett.no
Havneutvalg Per M. Haavelmoen ja   2017-2018 40478180 pm-haave@online.no
Havneutvalg Gunnar Hetland ja x   2017-2018 900 29 259 gunnar.hetland@haugnett.no
Havneutvalg Geir Kallevik nei     2016-2018 900 15 774 geir.kallevik@aibel.no
Hus og arrangement komite              
Leder Willy Strømø nei       418 47 396 willy.stromo@haugnett.no
Komite Sigurd Nes nei       982 60 873 sigurnes@online.no
Komite Erik Halleland nei       930 88 825 erikhalleland@gmail.com
               
Tildeling av båtplasser Thor Arne Lie ja x   2017-2018 907 36 421 nestformann@forrebatforening.com
Ansvarlig ved slippen Ole Melkevik ja x   2017 992 77 808 s.Melkevik@gmail.com
               
Ansvarlig ang strøm i havna Alf Inge Haug ja x   2017 905 03 488 alfihaug@online.no
               
Valgkomite              
Nr 1 Terje Nygård nei       994 57 076  terje.y.nygard@aibel.com
Nr 2 Tor Inge Breistein nei       905 08 431 ingbreis@haugnett.no
Nr 3 Erik Hundhammer ja    x 2018-2019 48017688   erik.hundhammer@scania.no
               
Revisjon              
Revisor 1 Atle Fiskaaen ja x     90 99 61 86 atle.fiskaaen@gmail.com
Revisor 2 Odd Inge Rørheim ja x     99 23 45 31 odd-ir@online.no